Matematika pre 4. ročník ZŠ, 2. diel

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Android


Verzia pre domácnosti

Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

Spracovaná v 2 dieloch s celkovým počtom 220 cvičení. Obsahuje elektronický pracovný zošit s dynamicky sa meniacimi zadaniami cvičení. Obsahuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti riešenia úloh.

TrustPay