FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ II.

Vhodná pre celý II.stupeň základných škôl
Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

interaktívny softvér nahovorený v slovenskom jazyku
- určený pre celý II. stupeň ZŠ
- od autorky pracovného zošita – Moniky Reiterovej
- rozvíja finančnú gramotnosť žiakov prostredníctvom 120 úloh v piatich úrovniach
- v každom ročníku je k dispozícii 60 úloh rôznej náročnosti a bodového ohodnotenia
- žiak si vyberá úlohy v ľubovoľnom poradí, možnosť zisku prémie udržuje pozornosť žiakov a motivuje k úspešnému vyriešeniu

Nápadité úlohy prepojené s reálnym životom, pri ich riešení žiaci uplatnia vedomosti z rôznych predmetov, tímovú prácu a moderné informačné zdroje. Získajú poznatky, ako financie správne plánovať, sporiť aj investovať.

TrustPay