Prešmyčková polievka

Vhodná pre celý I. a iI. stupeň základných škôl. Zábavný spôsob motivácie žiaka a rozširovania si slovnej zásoby.
Verzia pre Android


Tabletová verzia - 1 tablet (8,20 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 10 tabletov (62,00 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 20 tabletov (108,00 EUR s DPH)

Verzia pre Windows


Počítačová verzia - 10 počítačov (82,00 EUR s DPH)
Sieťová verzia +10 počítačov (92,00 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac

Obsahuje 700 prešmyčiek rozdelených v kategóriach:
- slovesá / 270 slov
- prídavné mená / 92 slov
- podstatné mená / 278 slov

TrustPay