Prešmyčková polievka

Vhodná pre celý I. a iI. stupeň základných škôl. Zábavný spôsob motivácie žiaka a rozširovania si slovnej zásoby.
Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

Obsahuje 700 prešmyčiek rozdelených v kategóriach:
- slovesá / 270 slov
- prídavné mená / 92 slov
- podstatné mená / 278 slov

TrustPay