Logické úlohy

Logické úlohy pre I. stupeň
Verzia pre Android


Tabletová verzia - 1 tablet (8,20 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 10 tabletov (62,00 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 20 tabletov (108,00 EUR s DPH)

Verzia pre Windows


Počítačová verzia - 10 počítačov (82,00 EUR s DPH)
Sieťová verzia +10 počítačov (92,00 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac

Obsahuje geometriu, hry s obrázkami, slovné úlohy, hry s číslami, slovné hračky. Celkovo 53 úloh. Spracované hravou formou.

TrustPay