Slovenčina pre 4. ročník ZŠ

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Android


Verzia pre domácnosti

Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

 • 5 tematických celkov
 • Výuková časť
 • 90 cvičení
 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

5 tematických celkov

 • Predpona
 • Vybrané slová
 • Delenie hlások, spodobovanie
 • Slovné druhy
 • Priama reč

2 spôsoby využitia

 • Výučba: 82 výučbových stránok prináša logicky a prehľadne usporiadané učivo, jasne, zrozumiteľne a názorne vysvetlené, doplnené vhodnými príkladmi. Učebnica obsahuje aj rozširujúce učivo nad rámec učebných osnov, ktoré je určené pre mimoriadne nadaných žiakov.
 • Cvičenia: 90 cvičení s mnohonásobným opakovaním a s množstvom nových zadaní sa zameriava na dôkladné precvičovanie a prehlbovanie preberaného učiva. Mimoriadne bohatý výber slov rozširuje slovnú zásobu žiakov z rôznych oblastí života. Viaceré cvičenia sú spracované s dôrazom na utvrdzovanie medzipredmetových vzťahov a rozvíjanie logického myslenia.

TrustPay