Slovenčina pre 3. ročník ZŠ

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Android


Verzia pre domácnosti

Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

Základné informácie

 • Celkový počet 90 cvičení
 • Výuková časť
 • Testy
 • Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu

5 tematických celkov

 •  Abeceda
 •  Hlásky
 •  Slabiky
 •  Vybrané slová
 •  Slovné druhy

3 spôsoby využitia

 •  Výučba: 72 výučbových strán s logicky a prehľadne usporiadaným učivom, zrozumiteľne vysvetleným a doplneným vhodnými príkladmi
 •  Testy: 5 testov - každý tematický celok uzatvára test tvorený 10 cvičeniami s dynamicky sa meniacimi zadaniami
 •  Cvičenia: 90 cvičení zameraných na dôkladné precvičovanie učiva, viacnásobné opakovania s množstvom nových zadaní, úlohy aj pre mimoriadne nadaných žiakov a deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia

TrustPay