Tvorba testov

Nástroj na tvorbu testov
Verzia pre Windows


Počítačová PRO multilicencia (150,00 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac

Nástroj na tvorbu testov, ktorý umožňuje bez registrácie tvoriť, vymieňať a sťahovať testy medzi všetkými učiteľmi. Vytvorené testy sa používajú na hromadné testovanie študentov pomocou CRMS, v ktorom učiteľ má okamžitý prehľad o testovaní, aktuálnych a finálnych štatistikách a zároveň výsledné testy žiakov sa ukladajú do učiteľského PC aj so známkou.Vytvorené testy pracujú na platformách PC a Android, učiteľ môže využívať študentské zariadenia na oboch platformách.

Pri tvorbe otázok sú dostupné nasledovné šablóny otázok:
 • písaná odpoveď na otázku
 • vyberaná odpoveď z možností
 • vyberaný obrázok z možností
 • radenie do skupín
 • radenie textu podľa poradia
 • popis obrázku
 • dvojice textov
 • dvojice obrázkov
 • dvojice obrázok a text
 • logická pravda/nepravda
 • logická pyramída
 • pexeso
 • puzzle

Systém obsahuje univerzálny systém bodovania a prideľovania známok študentom. Učiteľ si v testoch vyberá či žiak má vidieť správne odpovede po odpovediach, či uvidi výsledky po dokončení testu alebo musí počkať až na učiteľa, ktorý ich zobtrazí v CRMS. Navrhnuté testy je možné exportovať do MS WORD a vytlačiť si ich aj do papierovej podoby.

Test si tvorca môže uzamknúť heslom, iní učitelia ho môžu použiť, nie však už editovať.

TrustPay