Cestička plná hier

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Android


Tabletová verzia - 1 tablet (8,20 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 10 tabletov (72,00 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 20 tabletov (118,00 EUR s DPH)

Verzia pre Windows


Počítačová verzia - 10 počítačov (92,00 EUR s DPH)
Sieťová verzia +10 počítačov (102,00 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac

3 jazykové verzie:
  • slovenská
  • anglická
  • maďarská
Texty sú nahovorené

LittleLane je ucelený súbor hier a pomôcok pri výučbe slovenského a anglického jazyka. Dieťa si rozširuje slovnú zásobu, osvojuje si vetné spojenia formou hry a zábavy. Hra je určená pre deti vo veku od 5 rokov. Vyvinutá je na Slovensku. Podporuje rozvoj slovnej zásoby, vnímania, myslenia a pamäte.

Produkt obsahuje:
  • 6 edukačných hier: pexeso, nájdi, tajnička, puzzle, športy, kocka

TrustPay