Slovenčina pre 1. ročník ZŠ

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

4 Tématické celky
  • Písmeno, hláska
  • Slabika
  • Slovo
  • Veta
  • 11 výučbových stránok
  • 48 cvičení
  • 40 pracovných listov
Abeceda

Ku každému písmenu motivačná báseň a vhodné obrázky zamerané na vyvodenie jednotlivých písmen, abeceda je rozdelená na dve časti podľa školských polrokov.

Cvičenia

48 cvičení na dôkladné precvičovanie učiva, s mnohonásobným opakovaním a dynamicky sa meniacimi zadaniami.

Výučba

Prehľadne usporiadané učivo, zrozumiteľne vysvetlené, doplnené vhodnými príkladmi a nahovorenými textami.

Písanie

Nácvik písania tlačených a písaných, veľkých a malých písmen slovenskej abecedy, doplnený motivačnými básňami.

 

TrustPay