Video návod


Spustenie Classroom Management System-u

Práca v Classroom Management System-e a sledovanie činnosti žiakov

Classroom Management System - predstavenie funkčného menu

Classroom Management System - funkcia obrazu

Classroom Management System

Systém na monitorovanie práce žiakov s počítačmi a tabletmi
Verzia pre Windows


TRIAL licencia
 • bezplatná k stiahnutiu a odskúšaniu
 • platnosť licencie 1 mesiac
 • verzia vyžaduje ako jediná internetové pripojenie k overovaniu platnosti licencie
Basic licencia (600,00 EUR s DPH)
 • jednorázová suma 600 EUR s DPH
 • platnosť licencie neobmedzene, vzťahuje sa na celú školu ako multilicencia
 • nezahrňuje aktualizácie na nové verzie systému CRMS
 • online podpora na 1 rok
PRO licencia (mesačne 40,00 EUR s DPH)
 • mesačná suma 40 EUR s DPH
 • platnosť licencie neobmedzená, vzžahuje sa na celú školu ako multilicencia
 • minimálna dĺžka licencie 1 rok, s výpovednou lehotou 2 mesiace
 • ukončenie zmluvy po 1 roku zaniká nárok na používanie PRO licencie
 • verzia nevyžaduje internetové pripojenie
 • časovo neobmedzená online podpora
 • zahrňuje všetky nové aktualizácie CRMS
 • počas roka garantujeme dve nové aktualizácie
 • zahrňuje ďalšie nadštandardné funkcie vzhľadom k BASIC verzii

Brožúrka k produktu


Stiahnuť plnú verziu
Počítačová trieda

Učiteľ používa počítač, alebo notebook. Žiaci používajú počítače, alebo notebooky.

Učiteľská aplikácia Žiacka aplikácia

Tabletová trieda

Učiteľ používa počítač, alebo notebook. Žiaci používajú tablety.

Učiteľská aplikácia Žiacka aplikácia

Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac


ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU CRMS

v. 1.1 obsahuje novinky
 • vyžiadanie zadania mena študenta na začiatku hodiny z učiteľského PC
 • použitie lupy na zväčšenie časti obrazu, zaostrenie pre lepšiu viditeľnosť napr. pre interaktívne tabule s nižšou kvalitou obrazu
 • zatvorenie nežiadúcej aplikácie študenta jedným klikom priamo z počítača učiteľa
 • prevziatie kontroly nad študentským počítačom (vzdialená pracovná plocha)
 • možnosť zasielania motivačných a písaných správ aj s ikonami podľa výberu
 • vypnutie všetkých alebo vybraných študentských PC a Tabletov OS 4.4 na konci hodiny (projektové tablety Samsung)
 • hromadné testovanie študentov, rozposlanie testu študentom z učiteľského PC
 • online štatistiky
  • priebu testovania
  • v každej sekunde vidíte ktorý študent rieši ktorú otázku testu
  • koľko získal bodov
  • čas riešeia otázok
  • učiteľské PC zbiera štatistiky okamžite
  • celkové štatistiky testovania za triedu s analýzou otázok, ktoré študenti nevedeli riešiť
  • export každého testu žiaka aj s jeho odpoveďami a vyhodnotením správnosti
Štandardná licencia obsahuje
 • inštaluje sa priamo do učiteľského PC alebo tabletu
 • prepojenie s ľubovoľnou interaktívnou tabuľou
 • nevyžaduje sa pripojenie na interenet
 • funguje v rámci vnútornej bezdrôtovej siete
 • dáva možnosť oddeliť jednotlivé učebne (vytvoriť viacero samostatných systémov CRMS)
 • umožňuje prenos obrazu z PC a tabletov
 • poskytuje možnosť prenosu obrazu aj aplikácií tretích strán
 • maximálny odporúčaný počet tabletov a počítačov pre prenos s obrazom je 25
 • maximálny odporúčaný počet tabletov a počítačov pre prenos v zozname je 100
 • umožňuje zablokovanie zariadení a preniesť pozornosť na jedno konkrétne zariadenie v triede
 • monitoruje študentov v triede v rozsahu:
  • stav pripojenia
  • zobrazenie aktuálnej aktivity každého študenta
  • upozornenie učiteľa na neželanú aktivitu žiaka (prepnutie obsahu, prechod do inej aplikácie, prepínanie medzi aplikáciami)
  • upozornenie na nečinnosť žiaka, ak žiak dlho nepracuje, učiteľ je notifikovaný
 • upriamenie pozornosti študentov:
  • zamknutie obsahu pre všetkých študentov jedným stlačením, zablokovanie zariadení a prenesenie pozornosti na jedno konkrétne zariadenie v triede
  • zamknutie obsahu vybraných študentov
  • otvorenie konkrétnej webovej adresy na všetkých / zvolených zariadeniach
  • otvorenie konkrétnej aplikácie na všetkých / zvolených zariadeniach
  • upriamenie pozornosti žiaka moderované učiteľom na vybranú aplikáciu a umožnenie zvýrazňovania obsahu a kreslenie v danej aplikácií
  • možnosť vypnúť všetky zariadenia v triede, všetkých / zvolených zariadeniach
  • možnosť odoslania ľubovolného súboru, všetkých / zvolených zariadeniach

Classroom Management System - zoraďovanie okien

Classroom Management System - kvalita zobrazenia obrazu

Classroom Management System – spúšťanie aplikácií a URL adries

Classroom Management System – interakcia so žiakom

Classroom Management System – kreslenie a vstupovanie do obsahu žiaka a učiteľa

Classroom Management System - práca s uzamykaním obrazoviek

Classroom Management System – funkcie a možnosti zobrazovania žiackých zariadení

TrustPay