3D tlač pre školy - SADA GEOMETRIA

Sada obsahuje základné geometrické útvary ako úsečka, priamka, polpriamka, trojuholník, štvorec, kruh, body na popisy týchto útvarov. Všetko v rôznych veľkostiach. Možnosť precvičovania pomenovaní, označovaní útvarov ale aj riešenie úloh na základe zadania, keď žiak namiesto kreslenia, vymodeluje výsledok. Zvyšuje predstavivosť, výborná pomôcka napr. keď žiaci môžu reálne vidieť rovinu a prekladať ju cez zvolené body. Možnosť neobmedzene tlačiť.

Cena 39,- EUR s DPH


TrustPay