Nové témy v LittleLane

Novinka od septembra 2017

Máme novinku pre všetkých fanúšikov hry LittleLane! Aktuálne pre Vás pripravujeme nové témy, ktoré budú dostupné už od septembra tohto roku v online hre, ale aj na CD. Na aké témy sa môžete tešiť už teraz?

Športy

V tejto hre bude zakomponovaných 22 športov, ktoré sa tématicky roztriedia do dvoch katergórií na letné a zimné športy. Hra bude zostavená tak, aby deti dokázali pracovať interaktívne pri každej úlohe. V tejto téme sa hravou formou naučia rozpoznávať športové náradie a náčinie, priraďovať názvy športov k postavičkám, ktoré daný šport vykonávajú, ale aj roztriediť športy na letné a zimné podľa toho, aké obdobie je pre nich typické.

Kocka 

Ďalšia hra bude pozostávať z kartičiek, na ktorých budú obrázky z ostatných hier LittleLane. Dieťa sa bude najprv pozerať na vybranú kartičku a pozorne si ju určitý čas všímať. Každej kartičke budú priradené otázky, z ktorých sa jedna vyžrebuje, ukáže dieťaťu a predčíta. Ak dieťa odpovie na otázku správne, pripočíta sa mu bod, ale ak nesprávne, bod sa mu nezaráta. Takýmto spôsobom bude dieťa prechádzať kartičkami až do konca hry, kde sa mu zobrazí výsledok - počet dosiahnutých bodov. Aj preto bude mať nová hra charakter testu.

TrustPay